Apartamenty Baranówek

Parter:

 • 0/01 Wiatrołap: 5.87 m2
 • 0/02 Korytarz 6.80 m2
 • 0/03 WC 5.65 m2
 • 0/04 Pokój dzienny z aneksem 29.22 m2
 • 0/05 Pomieszczenie techniczne 2.06 m2
 • Razem (parter): 49.60 m2

I piętro:

 • 1/01 Korytarz: 9.03 m2
 • 1/02 Garderoba/pokój: 3.52 m2
 • 1/03 Sypialnia: 10.84 m2
 • 1/04 Łazienka: 5.76 m2
 • 1/05 Sypialnia: 15.26 m2
 • Razem (I piętro): 44.41 m2

II Piętro:

 • 2/01 Korytarz + gabinet: 19.51 m2
 • 2/02 Pomieszczenie techniczne: 3.52 m2
 • 2/03 Sypialnia 3: 12.41 m2
 • Razem (II Piętro): 35.44 m2
 • Powierzchnia schodów: 8.91 m2
 • Powierzchnia pod ścianami działowymi: 3.68 m2
 • Razem (powierzchnia użytkowa): 129.45 m2
 • Powierzchnia ogrodu: 95 m2

Powierzchnia lokalu do rozliczenia ceny: 142.04 m2 + tarasy 10.5 m2


Niniejsza karta katalogowa powstała na podstawie projektu budowlanego. Służy ona wskazaniu poszczególnych pomieszczeń lokalu oraz jego lokalizacji. Możliwe są nieistotne różnice powstałe w trakcie realizacji prac budowlanych. Aranżacja lokalu przykładowa. Wyposażenie zostało pokazane wyłącznie w celach prezentacji i nie stanowi zobowiązania umownego.

Powierzchnia lokalu do rozliczenia ceny– stanowi powierzchnię rozliczeniowąi służy do ustalenia ceny sprzedaży;do powierzchni tej wliczono:powierzchnię użytkową, powierzchnię pod ściankami działowymi (nadającymi się do demontażu) i powierzchnię zajętą przez schody.
Powierzchnia użytkowa 
liczona zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie PN-ISO 9836:2022-07 „Właściwości użytkowe w budownictwie – Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”, oraz zgodnie z zasadami określonymi w „Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dn. 11 września 2020r., ws szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego”. Do powierzchni użytkowej nie wliczono powierzchni pod ściankami demontowanymi oraz powierzchni schodów. Powierzchnia użytkowa liczona w stanie wykończonym (założono wykończenie gr. 1,5cm). Powierzchnia użytkowa służy do celów ewidencyjnych i wieczystoksięgowych. Powierzchnia pod ściankami działowymi obliczana jest jako powierzchnia przekroju poziomego wszystkich wewnętrznych przegród budowlanych, przejść i otworów w tych przegrodach, w stanie wykończonym (założono wykończenie gr. 1,5cm)

Powierzchnia schodów obliczona jest jako powierzchnia rzutu poziomego schodów wewnętrznych międzykondygnacyjnych i spoczników.