Apartamenty Baranówek

Parter:

  • 0/08 Wiatrołap: 1.55 m2

I piętro:

  • 1/00 Hall: 1.28 m2
  • 1/01 Korytarz: 11.79 m2
  • 1/03 Garderoba/pokój: 10.69 m2
  • 1/04 Łazienka: 6.26 m2
  • 1/05 Aneks + salon: 19.35 m2
  • 1/06 Sypialnia 1: 8.07 m2
  • Razem (I piętro): 57.44 m2

II Piętro:

  • 2/01 Korytarz: 9.85 m2
  • 2/02 Łazienka: 6.49 m2
  • 2/03 Sypialnia 2: 9.64 m2
  • 2/04 Sypialnia 3: 12.36 m2
  • Razem (II Piętro): 38.34 m2
  • Powierzchnia schodów: 8.80 m2
  • Powierzchnia pod ścianami działowymi: 4.42 m2
  • Razem (powierzchnia użytkowa): 97.33 m2
  • Powierzchnia tarasu: 17.03 m2

Powierzchnia lokalu do rozliczenia ceny: 110.55 m2 + tarasy 17.03 m2

Status: WOLNE


Niniejsza karta katalogowa powstała na podstawie projektu budowlanego. Służy ona wskazaniu poszczególnych pomieszczeń lokalu oraz jego lokalizacji. Możliwe są nieistotne różnice powstałe w trakcie realizacji prac budowlanych. Aranżacja lokalu przykładowa. Wyposażenie zostało pokazane wyłącznie w celach prezentacji i nie stanowi zobowiązania umownego.

Powierzchnia lokalu do rozliczenia ceny– stanowi powierzchnię rozliczeniowąi służy do ustalenia ceny sprzedaży;do powierzchni tej wliczono:powierzchnię użytkową, powierzchnię pod ściankami działowymi (nadającymi się do demontażu) i powierzchnię zajętą przez schody.
Powierzchnia użytkowa 
liczona zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie PN-ISO 9836:2022-07 „Właściwości użytkowe w budownictwie – Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”, oraz zgodnie z zasadami określonymi w „Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dn. 11 września 2020r., ws szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego”. Do powierzchni użytkowej nie wliczono powierzchni pod ściankami demontowanymi oraz powierzchni schodów. Powierzchnia użytkowa liczona w stanie wykończonym (założono wykończenie gr. 1,5cm). Powierzchnia użytkowa służy do celów ewidencyjnych i wieczystoksięgowych. Powierzchnia pod ściankami działowymi obliczana jest jako powierzchnia przekroju poziomego wszystkich wewnętrznych przegród budowlanych, przejść i otworów w tych przegrodach, w stanie wykończonym (założono wykończenie gr. 1,5cm)

Powierzchnia schodów obliczona jest jako powierzchnia rzutu poziomego schodów wewnętrznych międzykondygnacyjnych i spoczników.