Apartamenty Baranówek

Parter:

 • 0/08 Wiatrołap: 1.80 m2

I piętro:

 • 1/00 Hall: 1.18 m2
 • 1/01 Korytarz: 9.76 m2
 • 1/03 Garderoba/pokój: 8.70 m2
 • 1/04 Łazienka: 4.87 m2
 • 1/05 Aneks + salon: 19.30 m2
 • 1/06 Sypialnia 1: 8.35 m2
 • Razem (I piętro): 52,16 m2

II Piętro:

 • 2/01 Korytarz: 8.74 m2
 • 2/02 Łazienka: 5.70 m2
 • 2/03 Sypialnia 3: 9.07 m2
 • 2/04 Sypialnia 2: 10.51 m2
 • Razem (II Piętro): 34.02 m2
 • Powierzchnia schodów: 8.79 m2
 • Powierzchnia pod ścianami działowymi: 4.06 m2
 • Razem (powierzchnia użytkowa): 87.98 m2
 • Powierzchnia tarasów: 16.12 m2

Powierzchnia lokalu do rozliczenia ceny: 100.83 m2 + tarasy 16.12 m2


Niniejsza karta katalogowa powstała na podstawie projektu budowlanego. Służy ona wskazaniu poszczególnych pomieszczeń lokalu oraz jego lokalizacji. Możliwe są nieistotne różnice powstałe w trakcie realizacji prac budowlanych. Aranżacja lokalu przykładowa. Wyposażenie zostało pokazane wyłącznie w celach prezentacji i nie stanowi zobowiązania umownego.

Powierzchnia lokalu do rozliczenia ceny– stanowi powierzchnię rozliczeniowąi służy do ustalenia ceny sprzedaży;do powierzchni tej wliczono:powierzchnię użytkową, powierzchnię pod ściankami działowymi (nadającymi się do demontażu) i powierzchnię zajętą przez schody.
Powierzchnia użytkowa 
liczona zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie PN-ISO 9836:2022-07 „Właściwości użytkowe w budownictwie – Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”, oraz zgodnie z zasadami określonymi w „Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dn. 11 września 2020r., ws szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego”. Do powierzchni użytkowej nie wliczono powierzchni pod ściankami demontowanymi oraz powierzchni schodów. Powierzchnia użytkowa liczona w stanie wykończonym (założono wykończenie gr. 1,5cm). Powierzchnia użytkowa służy do celów ewidencyjnych i wieczystoksięgowych. Powierzchnia pod ściankami działowymi obliczana jest jako powierzchnia przekroju poziomego wszystkich wewnętrznych przegród budowlanych, przejść i otworów w tych przegrodach, w stanie wykończonym (założono wykończenie gr. 1,5cm)

Powierzchnia schodów obliczona jest jako powierzchnia rzutu poziomego schodów wewnętrznych międzykondygnacyjnych i spoczników.