Apartamenty Baranówek
  • 0/01 Wiatrołap: 1.76 m2
  • 0/02 Korytarz: 6.07 m2
  • 0/03 Garderoba/pokój: 7.91 m2
  • 0/04 Łazienka: 4.62 m2
  • 0/05 Aneks + salon: 19.48 m2
  • 0/06 Sypialnia 1: 9.90 m2
  • 0/07 Pom. techniczne: 1.79 m2
  • Razem51.53 m2

Powierzchnia pod ścianami działowymi: 2.18 m2

  • Powierzchnia Ogrodu: 32 m2

Status: WOLNE

Powierzchnia lokalu do rozliczenia ceny: 53.71 m2

Niniejsza karta katalogowa powstała na podstawie projektu budowlanego. Służy ona wskazaniu poszczególnych pomieszczeń lokalu oraz jego lokalizacji. Możliwe są nieistotne różnice powstałe w trakcie realizacji prac budowlanych. Aranżacja lokalu przykładowa. Wyposażenie zostało pokazane wyłącznie w celach prezentacji i nie stanowi zobowiązania umownego.

Powierzchnia lokalu do rozliczenia ceny– stanowi powierzchnię rozliczeniowąi służy do ustalenia ceny sprzedaży;do powierzchni tej wliczono:powierzchnię użytkową, powierzchnię pod ściankami działowymi (nadającymi się do demontażu) i powierzchnię zajętą przez schody.
Powierzchnia użytkowa 
liczona zgodnie z zasadami zawartymi w Polskiej Normie PN-ISO 9836:2022-07 „Właściwości użytkowe w budownictwie – Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”, oraz zgodnie z zasadami określonymi w „Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dn. 11 września 2020r., ws szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego”. Do powierzchni użytkowej nie wliczono powierzchni pod ściankami demontowanymi oraz powierzchni schodów. Powierzchnia użytkowa liczona w stanie wykończonym (założono wykończenie gr. 1,5cm). Powierzchnia użytkowa służy do celów ewidencyjnych i wieczystoksięgowych. Powierzchnia pod ściankami działowymi obliczana jest jako powierzchnia przekroju poziomego wszystkich wewnętrznych przegród budowlanych, przejść i otworów w tych przegrodach, w stanie wykończonym (założono wykończenie gr. 1,5cm)

Powierzchnia schodów obliczona jest jako powierzchnia rzutu poziomego schodów wewnętrznych międzykondygnacyjnych i spoczników.